TASEK PAUH blogspot

Pembersihan Aqidah Pemurnian Ibadah (PAPI) bersama Us TUAN MOHD SAPUAN TUAN ISMAIL.


Pak Lah & Rashid dan Dakwat Hitam

".. yang sebenarnya terjadi (pembatalan penggunaan dakwat hitam) ialah kabinet telah menolak cadangan kami pada 13 Februari, hari parlimen dibubarkan," Rashid.

"Keputusan supaya membatalkan penggunaan dakwat khas dalam pilihan raya umum 8 Mac lalu bukan satu arahan, sebaliknya pandangan kerajaan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), " Pak Lah.

"Pilihan raya sudah berjalan dengan baik, keputusan sudah diumumkan dan semua pihak dah menerima, jadi apa lagi yang hendak dijadikan isu," Pak Lah.

Pilihanraya berjalan dengan baik? Tentu Pak Lah tidak berniat untuk membuat rakyat muntah dakwat hitam saperti mereka.

Pesanan Pengerusi BMC bersesuaian untuk Pak Lah:

Labels: , , ,

4 Responses to “Pak Lah & Rashid dan Dakwat Hitam”

  1. # Blogger ninest123
  2. # Blogger ninest123
  3. # Blogger ninest123
  4. # Blogger ninest123
Post a Comment
XML

Powered by Blogger

make money online blogger templates© 2006 TASEK PAUH blogspot | Blogger Templates by GeckoandFly.
Any part of the content or this blog can be reproduced without prior written permission.
Learn how to make money online | First Aid and Health Information at Medical Health